Lekařská zpráva

Dobrý den můj otec je onkologickým pacientem.Chci vás touto cestou poprosit o přeloženi lékařské zprávy jelikož ji vůbec nerozumím. Centrální tumor pravé plíce se úpři dnešní kontrole parciálně zmenšila na 23 krát 26 mm.Je v S4 s přesahem do S5.

Zužuje lobární bronchus středního laloku i bronchus pro S4. Tumor se infiltrativně šíří do hilu.  V hilu,subkarinálně i paratracheálně až nad oblouk aorty jsou zmnožené malé uzliny.CTvyšetřením nelze spolehlivě posoudit,kam až mohou být metastaticky postižené. Nově se objevuje v pravé pleurální dutině tekutina,šíře dorsálně do 20mm. Zvláště v pravé plíci progreduje bulosní plicní emfysém a jsou přítomné rozsáhlé pruhovité změny jizevnaté. Bez jednoznačných plicních metastáz.  Nově se v játrech ,v S4 ventrálně subkapsulárně,při interiobární fissuře,objevuje hypodensní ,neostře ohraničené ložisko 20mm.Toto ložisko je podezřelé z metastázy. Nadledvinky jsou štíhlé.  Korové cysty ledvin. Vpravo paravertebrálně je kalcifikačně nezhojená fraktura VI žebra.Bez jednoznačných metastáz ve skeletu.Mscheeurmann na Th páteři. Stp.onkologické léčbě pro centrální plicní tumor vpravo.  Parciální regrese velikosti tumorsní masy,dnes cca 26krát23mm. Progrese jizevnatých a intersticiálních změny v plicích,zvláště vpravo.Pokročilí bulosniplicní emfysém. Bez plicních metastáz. Nově se v S4 levého jaterního laloku objevujelozisko20mm mám podezření ne metastázu.  Skelet bez metastáz.                                                                                                                                                                                                                                                  

 Moc vám děkuji nashledanou.

 


Odpověď:

Tatínek má nádor plic, který byl úspěšně léčený dosavadní léčbou, jeho rozsah se při terapii zmenšil. Objevilo se ale nové ložisko v játrech , které by mohlo s nádorem souviset. Pokud to tak je, bude třeba léčbu změnit. 

 

zdravím    PT

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Webhosting pro OSUDY.CZ poskytuje zdarma od roku 2005 společnost IGNUM, s.r.o.