Rakovina PROSTATY - zkušenosti s léčením

Dobrý den,

rozhodl jsem se Vás kontaktovat. Níže uvádím popis situace, která mě samotného přiměla zajímat se více o tuto oblast. S postupem času jsem dospěl k názoru, že chci v této věci pokračovat. Určitě je nejdůležitější prevence, ovšem i následný postup pro diagnostikované pacienty v našich končinách obsahuje řadu nedostatků, mezer a zasluhuje pozornost. Některé kroky jsem již podnikl. Možnosti pro pacienty s karcinomem uvádím níže, body 1/ až 9/.

Děkuji Vám za zvážení, přečtení, Váš čas a reakci.

Přeji Vám úspěchy ve všech Vašich aktivitách.
Ing. Viktor Ponča, Ph.D.


S karcinomem prostaty jsme u našeho tatínka bojovali přes tři roky. Protože byl stav od počátku velmi vážný, snažili jsme se zjišťovat a hledat vše možné- viz níže. Určitě jsem díky manželce, která je lékárnice, kamarádovi, který je urolog a mé velké snaze zjistit maximum, co by šlo, získal jakýsi vhled a minimálně na postupu u našeho tatínka vím, kde se mohlo postupovat lépe. 

 

Nejsem lékař, vím že nejsem schopen vidět více souvislostí atd., ale i přesto si myslím, že člověk se musí zajímat o vzniklou situaci, snažit se a vytvořit si názor a pohled na věc.

 

Tatínkovi diagnostikovali velmi vysoké PSA na začátku 07/2013 na urologii. Než naše malá městská nemocnice zajistila základní vyšetření – určení stavu karcinomu a zhoubnosti + sken kostí – uplynuly 2 měsíce (1. chyba-obrovská časová prodleva, komplex.onkolog.centrum by provedlo během max 14 dnů), řada lidí, se kterými jsem komunikoval, má obdobnou zkušenost s obrovskou časovou prodlevou, a dokonce mnohem horší. 

Diagnostikován byl pokročilý zhoubný karcinom prostaty s velmi vysokým rizikem a velmi vysokou agresivitou, sken kostí – uvedli že nic zásadního na kostech nenašli, ale není vyloučeno, že to na kostech je (myslím, že mělo být vyšetření uděláno znovu, byť chápu, že běžně užívaná metoda pro diagnostiku nádorového bujení v kostní dřeni nemusí v řadě případů zasažení kostí vůbec odhalit). 

 

Pak onkolog naší malé městské nemocnice léčil mého tatínka hormonálními injekcemi do břicha, kdy snižoval množství kolujícího testosteron po dobu půl roku – prý běžný postup (2.velká chyba-hned při přechodu do komplex.onkol.centra se ukázalo, že šlo o promarněný čas s rychlým rozvojem nemoci). Až tedy v 02-2014 byl tatínek poslán dokomplex.onkolog.centra – tady zjistili, že operace není z důvodu rozsahu nádoru vůbec možná a okamžitě začali s ozařováním-radioterapií 40 cyklů, radioterapie končila 30.4.2014. Po dobu 05, 06, 07-2014 byl klidový režim bez léčení, PSA bylo dobré velmi nízké a nezvyšovalo se. 

 

V 08-2014 tatínek spadl a praskl mu krční obratel v oblasti C4. Tři týdny ležel v naší malé městské nemocnici, kdy mu krk jen zafixovali a protože zjistili, že se léčí s prostatou - kdy výsledky vyšetření si vyžádali a obdrželi až po týdnu, tak nedělali „asi ze strachu“ nic (opět značná ztráta času). 

 

V 09-2014 byl tatínek převezen do FN v 60 km vzdáleném velkoměstě, kde zjistili, že na krční páteři má velké metastáze na kosti páteře a z tohoto důvodu páteř v oblasti C4 praskla. Operace páteře nebyla možná, udělali několik cyklů ozáření páteře, začali podávat léky na zpevnění kostí, zjistili řadu dalších metastází (podávání léků na zpevnění kostí - ty mohl dostávat už při neprůkazném skenu kostí v 08-2013 a ke zlomenině nemuselo vůbec dojít – jak mě řekli na konzukltaci v Brně na Žlutém Kopci). 

 

Od 11-2014 do 06-2015 komplex.onkologické centrum nasadilo všemožné hormonální přípravky – 3 po sobě jdoucí typy, ale žádný nezabíral (je celkem běžné, že tyto přípravky u většiny pacientů velmi dobře zabírají a s jedním vydrží pacient i několik let, pak se nasadí další). 

 

Od 07-2015 do 11-2015 chemoterapie docetaxelem – bohužel podávaná v naší malé městské nemocnici (velká chyba, dávkování a rozložení nebylo zrovna optimální, což se ukázalo následně při návštěvě komplex.onkolog.centra). Navíc, byť je docetaxel údajně nejlépe zabírající medikace pro daný typ onemocnění, vše je řízeno hlavně postupem daného zdravotnického zařízení a financemi pojišťovny.

 

Myslím si, že každé zdravotnické zařízení by mělo poskytovat, byť jde o onkologické pacienty a mnohdy o pacienty, kteří se blíží nebo jsou v termálním stádiu, například výživové a podpůrné infuze. V případě chemoterapií pak transfuze krve s kontrolou výsledků. Naše zkušenost: v počátcích občasná ochota těchto kroků, následně odmítání z důvodu stavu a bezvýchodné situace - což považuji za naprostou degradaci celého zdravotnictví. Mnohdy došlo k nasazení infuze, bez následné kontroly, kdy byl pacient málem udušen, protože došlo k rychlému zavodnění plic. Ochota řešit tento stav blížící se bodu mrazu.

 

Celou dobu tatínkova boje jsme bojovali taky. S onkologem naší malé městské nemocnice se nedalo vůbec diskutovat. S onkologem z komplex.onkolog.centra to bylo s postupem času dobré, diskusi a některým nápadům se nebránil.

 

 

Co jsme všechno zkoušeli:

 

1/
ZAPOJENÍ DO STUDIJÍ
Aby se člověk dostal k nějaké nadstandardní moderní léčbě, která ještě není schválená a není běžná, je potřebné oslovit jednotlivé velké nemocnice (Brno, Hradec Králové, Praha, Ostrava, Olomouc). Popsat svůj stav, přiložit naskenované lékařské zprávy a zeptat se jaké studie (programy na nové moderní léky) na tento stav nemoci u nich běží.
Vynikající komunikace byla s 
MUDr. Hana Študentová 
Onkologicka klinika, FN Olomouc 
Samozřejmě, problémem je, že: studií je v jednotlivých velkých nemocnicích celkem málo a jsou nastaveny na určité přesné stádium nemoci s omezeným počtem pacientů. Pacient musí splnit řadu kritérií, což se nám bohužel nepovedlo.

Určitě je to možnost.

 

2/
INSTITUT ČÍNSKÉ MEDICÍNY FAKULTNÍ NEMOCNICE V HRADCI KRÁLOVÉ
Svou činnost provozují asi rok a půl. Zjistili jsme ale, že v současné době se zatím nezaměřují na přímou léčbu karcinomů, ale zejména na léčbu bolesti, což jsme postupně využívali - tatínkovi velmi dobře zabírala akupunktura. Časem se však mají zabývat i nádorovou léčbou.

 

3/
PRAVIDELNÉ PODÁVÁNÍ VYSOKÝCH DÁVEK VITAMÍNU C A VITAMÍNU D

Podle výzkumů z posledních let zvýšená dávka těchto vitamínů může ovlivnit rychlost přenosu nádorových buněk.

Vitamín C se dá ve zvýšených dávkách pojídat nebo aplikovat injekčně, vitamín D předepíše i obvodní lékař.

 

4/
LÉKY Z ČÍNY
Pracoval jsme několikrát v Pekingu, i tam jsme vyzkoušeli, vše co bylo možné. V prvém případě to byly vývojové laboratoře v Pekingu, které jak jsme později zjistili, založil a financuje Petr Kellner – jde o vývoj přípravku PCVAc na karcinom prostaty – toto tam ale nebylo dostupné. Studii na tento přípravek na určité přesně dané stádium nemoci měli ve FN Olomouc. Další věc. 

Tamní onkolog v Číně nám navrhl lék, který podávají pacientům s nádorovým onemocněním při radioterapii nebo chemoterapii.  Jde o výtažky z čínských bylin a hlavní účel je zamezovat šíření nádorových buněk, zmírnit vedlejší účinky radioterapie a chemoterapie. Tatínkovi dobře zabíralo. Onkologovi v ČR jsme o tomto vůbec neříkali, protože by byl zcela jistě proti-ze své pozice by to ani nemohl obhajovat, protože nejde o lék schválený v Evropě.

Velmi mě uráží dřívější reakce prezidenta ČLK, který se arogantně a velmi negativně vyjadřoval k zahájení činnosti Institutu čínské medicíny v Hradci Králové a k čínské medicíně obecně. Bohužel "západní" a "evropská" medicína nemá patent na rozum, nemá lék na řadu diagnóz a podobná vyjádření s deklamovanou demagogii jsou zcela tristní.

 

5/
SOUČASNĚ UDĚLAT RADIOTERAPII I VHODNĚ ZVOLENOU CHEMOTERAPII

U řady případů zejména v cizině jsem se dočetl, že vzájemná kombinace může velmi dobře s nemocí zatočit. 
(je možné, že z hlediska postupů nemocnice s ohledem na pojišťovnu to z finančních důvodů nedělají….viz obdobná poznámka níže)

 

6/
POKUD DOJDE NA CHEMOTERAPII

Pojišťovna určuje postup chemoterapií. Základní běžná chemoterapie 1.linie je přípravkem docetaxel.

Podle výzkumů z posledních let jsou však nejúčinnější přípravky pro chemoterapii, které obsahují látku ENZALUTAMID,  mají obrovskou účinnost. Opět se zde ale naráží na postup pojišťovny, možnosti nemocnice a na peníze.

Kdybych vše mohl s tatínkem řešit znovu, tlačil bych na to, aby začal s chemoterapií ENZALUTAMIDEM (tehdy to bylo tak, že pojišťovna byla povinna uhradit 4 dávky – tedy 12 týdnů).

 

7/
PODÁVÁNÍ CHEMOTERAPIE

Většinou se tvrdí, že podávání chemoterapie je z hlediska způsobu podávání, množství a časování stejné jak u onkologů malých městských nemocnic, tak v komplexních onkologických centrech.
Jak se nám ale potvrdilo, měli jsme trvat na tom, že tatínek bude chemoterapii dostávat v komplex.onkolog.centru, kde je vyhodnocení působení přece jen přesnější a rozsáhlejší. Viz komentář výše.

 

8/
PERUÁNSKÉ BYLINY

Doporučuju, abyste se podívali na tyto stránky

http://www.zdravizperu.cz/onkologie-a-peruanske-byliny

Komunikoval jsem tam s paní doktorkou Matějkovou

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Po zhodnocení lékařských zpráv z vyšetření navrhne sestavu a užívání bylin.

 

9/
KONTAKT: MUDr. JIŘÍ BÍLEK kontra jeho známý kolega Yair Maimon

 Na základě reportáže s MUDr. J. Bílkem jsem oslovil Dr. Yair Maimon z Izraele. Několik let se v Izraeli věnuje spolupůsobení "západní" a "čínské" medicíny.

 

Pokud bych mohl s našim tatínkem vše řešit znovu od začátku, určitě bych udělal následující:

Hned po zjištění nemoci nastoupil do komplexního onkologického centra.
Odstranil všechny zbytečné prostoje a některé chyby-jak jsem psal.
Nezávisle na postupu léčby bych hned nasadil bylinný lék z Číny + peruánské byliny + zvýšené dávky vitamínu C a D.
Snažil bych se vyhledat po větších nemocnicích, zda tam nemají studii do které by se dalo přihlásit.

Radioterapie+vhodně zvolená chemoterapie.

Pokud samostatná chemoterapie, pak přednostně přípravek s ENZALUTAMIDEM.

 

Webhosting pro OSUDY.CZ poskytuje zdarma od roku 2005 společnost IGNUM, s.r.o.